Zveme vás na kávu
a nezávaznou schůzku.
+420 774 407 772

Co přináší EFA poradcům?

EFA-poradci-fitbrokers

Co přináší EFA poradcům?

EFA neboli European Financial Advisor je evropský certifikát, který mohou získat ti, kteří se pohybují ve sféře finančního poradenství.

Růst příjmů jako klíčová výhoda EFA

Míru jeho prestiže dokazuje rovněž průzkum vzdělávací společnosti KFP. Toho se zúčastnily celkem čtyři desítky držitelů. V ČR konkrétně certifikát vlastní 262 poradců. Pro 82% dotazovaných přitom jeho zisk znamenal jednoznačně pozitivní kariérní vývoj. Už zhruba po roce totiž došlo k prokazatelnému navýšení příjmů.
Statisticky konkrétně z průzkumu vyplynulo, že 54% poradců zaznamenalo nárůst příjmů o cca 10-30 procent %, druhá nejpočetnější skupina pak zahrnovala 19% respondentů. Ti uvedli ještě markantnější nárůst, a to o 30-50%. To se dá ilustrovat na modelovém příkladu: Pakliže bychom vzali v úvahu, že poradce si před ziskem EFA vydělal 60 000 Kč za měsíc, po zisku certifikátu jeho příjmy stouply na 70 000 Kč. Vždy je uvažována hrubá mzda.
Vzhledem k tomu, že certifikát sám o sobě představuje investici, lze zároveň na tomto příkladu ilustrovat její návratnost. V průměru je to již do 5 měsíců. V ojedinělých příkladech vykazuje zisk certifikátu ještě lepší výsledky, jeden účastník průzkumu uvedl navýšení mzdy z 25 000 Kč na 60 000 Kč, a to v horizontu přibližně roku.

Další benefity, které EFA přináší

Certifikát s sebou nepřináší pouze finanční benefity. EFA dovoluje sdílení know-how, přináší možnost dalšího vzdělávání a silnou konkurenční výhodu. Současně si tak může poradce dovolit mít kolem sebe menší okruh klientů a získat více volného času. Věnuje se totiž zpravidla klientům bonitnějším. Tito klienti posléze těží ze zvýšení kvalifikace a odbornosti svého poradce, v konečném důsledku tak EFA přináší pozitiva oběma stranám.
Příznivě vypadá i výhled do budoucna. Hned 87% dotazovaných se v průzkumu vyjádřilo, že i v horizontu následujících 5 let očekává další nárůst svých příjmů, a to o cca 10-50%.
Pozor, další sebevzdělávání je podmínkou. Certifikát nemá doživotní platnost a může tak být svému držiteli i odebrán.

Proč se vyplatí přípravný kurz

Pokud se vám z libovolného důvodu nechce absolvovat přímo EFA, můžete se vydat pouze na přípravný kurz. Jeho dokončení ziskem certifikátu podmínkou není a tímto způsobem si je možné dále rozšířit svoje znalosti. Absolventi se svorně shodují, že pro ně kurz byl přínosem.
Obsahuje totiž celé spektrum vědomostí. Účastníci se přitom shodli, že nejkomplikovanějším tématem byla určitě finanční matematika. Za nejsložitější část ji označilo hned 28,7%. Podobně nepopulární byly mezi dotázanými i daně a právo. Hned 25,5% dotazovaných o nich řeklo, že jim připadají těžké. Naopak pojištění, finanční plánování, bankovní produkty a úvěry byly oblasti, ze kterých při zkoušení oslovení poradci strach neměli.

Podobné články:

Zpřísňování pravidel pro poskytování hypoték
Jak investovat bez rizika?
Jak mít správně pojištěnou domácnost?
Jak by mělo vypadat cestovní pojištění?
© 2021 FitBrokers - Servis, který si zamilujete
Designed by webiz