Zveme vás na kávu
a nezávaznou schůzku.
+420 774 407 772

Distribuce pojištění a změny pro rok 2018

pojistka-fitbrokers.jpg

Distribuce pojištění a změny pro rok 2018

Již delší dobu procházel zákon o distribuci pojištění legislativním procesem schvalování. Počátkem srpna jej svým podpisem stvrdil prezident republiky. Jaké nastanou změny v pojištění?

Shrnutí roku 2018

Teprve počátkem letošního roku se rozhýbal proces schvalování nového zákona, který byl podepsán 1.8. 2018 prezidentem České republiky. V současné chvíli se čeká na vydání ve Sbírce zákonů. Pokud nedojde k dalším změnám, zákon bude účinný od 1.12. 2018.

Ne vždy vede zvýšení poplatků ke snížení registrovaných uživatelů

V roce 2011 byl prosazen zákon, jehož cílem bylo pročištění neaktuálního registru podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (PPZ). Díky tomuto zákonu se zvýšil registrační poplatek PPZ z původních 2 000 Kč na 10 000 Kč. Výsledkem mělo být snížení registrovaných podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů. Docílilo se však pouze toho, že ti registrovaní již neměli motivaci k odregistrování.

Co přináší zákon nového?

Nově bude zákon distribuce pojištění rozdělen do skupin odbornosti:

1.    distribuce životního pojištění,

2.    autopojištění,

3.    neživotní pojištění,

4.    pojištění podnikatelských rizik,

5.    pojištění velkých pojistných rizik a

6.    zajištění.


Dobrá zpráva je ta, že od zprostředkovatelů bude vyžadována zkouška - tzv. certifikace.

Zprostředkovatelé mohou působit samostatně či jako zástupci, proto se budou v zákoně rozlišovat 4 kategorie zprostředkovatelů:
1.    samostatný zprostředkovatel - působí jako samostatný agent prodávající pojištění pro pojišťovnu nebo pojišťovací makléř zprostředkující pojištění pro zákazníka,

2.    vázaný zástupce - uzavírá smlouvu pouze s jedním zastoupeným,

3.    doplňkový pojišťovací zprostředkovatel - distribuuje pouze doplňkové pojištění k hlavní dodávané službě,

4.    pojišťovací zprostředkovatel se sídlem v jiném státě Evropské Unie.


Změna zákona se dotkne i pravidel odměňování distribuce pojištění či provizí pro firmy

Stávalo se, že pojišťovací agenti nastavovali zákazníkům pojištění na základě toho, jakou provizi z toho měli. Tomu by teď měl být konec, protože podle nového zákona nesmí odměňování motivovat k tomu, aby agenti doporučovali zákazníkům konkrétní produkty, které lépe vyhovují jejich potřebám.

Dalším opatřením je bod, ve kterém se uvádí, že nesmí být vyžadováno složení vstupní nebo jiné podobné platby jako podmínka výplaty příštích odměn za tuto činnost a zároveň odměna nesmí být odvozena od získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou.

Dále bude platit, že od nabytí platnosti zákona již nebude moci zaměstnavatel ovlivnit svého zaměstnance při výběru rezervotvorného pojištění nebo přijmout peněžitou či nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti. Hrozí mu za to postih až do výše 1 milionu korun.

Zákon rozlišující doporučení a radu

Pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel poskytne zákazníkovi doporučení na základě získaných informací, díky nimž se zákazník rozhodne, jestli pojištění sjedná, nebo ne. Díky tomuto zákonu by tak již nemělo docházet k nátlaku ze strany zprostředkovatelů, kdy je někdy klient “nucen” pojištění uzavřít.

Rada se poskytuje zákazníkům na základě prostudování jejich požadavků, cílů a potřeb, ale také podle jeho finanční situace, znalostí a zkušeností v oblasti investic a rizikového profilu.


Další články:
ZÍSKAT HYPOTÉKU UŽ NEBUDE TAK SNADNÉ
STÁTNÍ PŮJČKA? KDO JÍ MÁ NA DOSAH?
POJIŠTĚNÍ EXTRÉMNÍCH SPORTŮ NA DOVOLENÉ
VYPLATÍ SE POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET?


© 2021 FitBrokers - Servis, který si zamilujete
Designed by webiz