Zveme vás na kávu
a nezávaznou schůzku.
+420 774 407 772

Jak může GDPR ohrozit finanční poradce?

hypoteční-makléři-fitbrokers.jpg

Jak může GDPR ohrozit finanční poradce?

S příchodem nového nařízení o ochraně osobních údajů, které vzejde v platnost dne 25.5.2018, hrozí, že by mohlo dojít k rozporu v některých zákonech. Jsou finančně poradenské společnosti a finanční poradci z obliga nebo se jich to také týká?

GDPR a právo na výmaz

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General data protection Regulation neboli GDPR) je nová legislativa Evropské unie, která podstatně lépe chrání osobní data občanů. Jedním z nových práv podle GDPR je právo na výmaz (právo být zapomenut).
Správce osobních údajů je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje občanů, jestliže je dána alespoň jedna z následujících příčin:
1. Důvod, pro který byly osobní údaje shromažďovány nebo zpracovávány, již neplatí.
2. Jestliže je zpracování založeno na souhlasu a občan souhlas odvolá, přičemž neexistuje žádný další důvod pro zpracování.
3. Občan vznese námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů.
4. Zpracování osobních údajů bylo protiprávní.
5. Pro vymazání osobních údajů musí být splněna právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem vztahujícím se na správce údajů.
6. Shromáždění osobních údajů je v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Aktuální dění kolem GDPR

Převážná většina firem se již začala aktivně věnovat problematice kolem GDPR. Finančně poradenské firmy nevyjímaje, neboť právě ony jsou ve velkém existenčním ohrožení. Důvod je ten, že požádá-li občan o kompletní vymazání ze záznamů společnosti, záznamy o něm budou muset být vymazány. Ovšem Česká národní banka (ČNB) nařizuje, aby každá finančně poradenská společnost uchovávala souhlasy klienta a dokumentaci o jednání ze schůzek. Hrozí totiž kontrola ze strany ČNB. Společnosti, která tyto dokumenty nemá v pořádku, hrozí nemalá pokuta.
Na druhé straně je zde GDPR a pokud klient firmu požádá o vymazání osobních údajů, ta mu bude muset vyhovět. V opačném případě opět hrozí pokuta. Tentokrát však od Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Hledání řešení ze strany finančního trhu

Květen se blíží a mnozí finanční poradci a firmy z oblasti finančního poradenství se tak pomalu ale jistě budou dostávat do nezáviděníhodné situace.
Na jedné straně nátlak ze strany ČNB o zachování dat o klientech, na straně druhé nařízení GDPR o vymazání dat o občanech. V obou případech tučná pokuta.
Finanční trh se tak dal do usilovného hledání řešení celé situace.

Kde je vůle, tam je i cesta

Neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování. Tak zní dovětek, který je obsažen v právu na výmaz. Do něj by se měl vejít požadavek ČNB na uchovávání dat a záznamů o klientech. Faktem je, že každá oblast spadá pod jiný úřad. A arbitrem mezi nimi bude až soud. Což není zárukou zdárného konce pro finančně právní subjekty.    
Budeme doufat, že se najde jiné řešení, které bude slučitelné s podmínkami všech.

Víte, jak vás ovlivní GDPR? Rádi vám pomůžeme, proto nás kontaktujte.

Mohlo by vás zajímat: 

Hypotékám se sazbami pod 2% pravděpodobně odzvonilo
Jak poznat dobrého hypotečního makléře a jak se jím stát?
Spolupráce makléře a finančního poradce
Co nabízí hypoteční makléř?

© 2021 FitBrokers - Servis, který si zamilujete
Designed by webiz