Zveme vás na kávu
a nezávaznou schůzku.
+420 774 407 772

Jaké změny v profesi hypotečního makléře přináší novela zákona

hypoteční-poradce-fitbrokers.jpg

Jaké změny v profesi hypotečního makléře přináší novela zákona

Zákon o spotřebitelském úvěru začal platit k 1. prosinci roku 2016 a do finanční sféry přinesl celou řadu změn. Na začátku roku 2017 vstoupila v platnost jeho novela, která zavedla některé další novinky. Které to jsou?

Nové povinnosti pro poskytovatele a zprostředkovatele úvěrů

V hledáčku legislativy se ocitli i hypoteční makléři. Jejich činnost je nově mnohem bedlivěji monitorována a na příslušné znalosti v této profesi se kladou citelně vyšší nároky. Zprostředkovatel spotřebitelského úvěru a vázaný zástupce by měl splňovat odbornou způsobilost.
Ta se bude dokládat prostřednictvím maturitního vysvědčení nebo dokladem o dosaženém vyšším vzdělání. Poté musíte doložit svědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Teprve poté je možné udělit licenci k poskytování těchto služeb.
V praxi je poté povinné vést dokumentaci o jednání s klientem. A to po dobu až následujících pěti let. To s sebou přináší administrativní úkony navíc i nemalé výdaje finanční. Další významnou finanční zátěží se stane i nutnost mít sjednané pojištění odpovědnosti, a to až do výše 20 000 000 Kč. Z hlediska financí se zákon dotkne činnosti makléřů ještě v jednom bodě. Hypoteční makléř je rovněž povinen zveřejnit výši své provize. 

Významnější ochrana spotřebitelů

Na dodržování pravidel bude dozírat ČNB a je tak nutné počítat i s pravidelnými kontrolami z její strany. Pozor, odborné zkoušky se však nebudou odehrávat pod patronátem České národní banky, zaštiťovat je budou akreditované osoby, které od ČNB k těmto účelům dostanou příslušné oprávnění.
Současně začíná platit i podmínka, která by měla přispět k výraznější ochraně spotřebitele a očistit trh od neseriózních institucí. Aktuálně musí poskytovatel úvěru prověřovat bonitu žadatele. A vyhodnocovat míru rizika. Pozor, netýká se to však těch, kteří v této sféře poskytují výlučně doporučení v podobě finančního poradenství.

© 2021 FitBrokers - Servis, který si zamilujete
Designed by webiz